مقالات

مقالات

گروه تحقیق و توسعه شرکت تراشه سبز ابریشم سعی در نوشتن و جمع آوری مقالات در حوزه آبیاری قطره ای و دستگاه هوشمند کنترل آبیاری (AbWI) و اراِِئه آن به مشتریان عزیز می باشد.

 وهمچنین آماده دریافت مقالات شما و ارائه آن به دیگر بازدید کنندگان می باشد.

روش آبیاری بارانی آبفشان غلطان . روش آبیاری بارانی آبفشان قرقره ای .روش آبیاری بارانی آبفشان دوار . روش آبیاری بارانی آبفشان خطی.

آرایش یک ردیفه موضعی . آرایش دو ردیفه موضعی . آرایش لوپ یا حلقه ای . نواری. بالبر . قطره ای زیر سطحی . تراوا . قطره ای سفالی یا کوزه ای . مه پاش. میکرو جت

قسمت های مختلف سیستم آبیاری موضعی . سیستم کنترل مرکزی و فیلتراسیون . اجرای مجموعه خطوط لوله در آبیاری موضعی . لوله های اصلی و نیمه اصلی . قطره چکان ها یا گسیلنده ها

لوله های دریچه دار در آبیاری ردیفی . کشت های ردیفی . مقایسه کارایی روش آبیاری سطحی با لوله های دریچه دار .لوله های پلی ایتلن دریچه دار

آبیاری تحت فشار. آبیاری بارانی . آبیاری قطره ای. توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار. مراحل اجرای طرح های آبیاری تحت فشار.دفترچه طرح

روش های آبیاری بارانی کلاسیک .روش آبیاری بارانی کلاسیک متحرک و نیمه متحرک . روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک. روش آبیاری بارانی کلاسیک کاملا ثابت.

مراحل طراحی آبیاری قطره ای . تعیین برنامه ریزی آبیاری . تعیین نیاز آبی روزانه گیاه . انتخاب قطره چکان ها .

انواع آبیاری های سطحی . آبياري قطره‌اي . آبیاری بارانی . آبياري باراني مكانيزه . آبياري باراني غیر مكانيزه . 

روش های مختلف آبیاری بارانی کلاسیک (غیر اتوماتیک) . کلاسیک کاملا متحرک . کلاسیک نیمه متحرک . کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک . کاملا ثابت .

لوله‌های سیستم آبیاری تحت فشار و ادوات آن . لوله گالوانیزه . لوله آلومینیوم AL . لوله پلیکا PVC . لوله آزبست . لوله پلی اتیلن HDPE

سیستم آبیاری تحت فشار بارانی و مکانیزه . مزایای آبیاری بارانی کلاسیک . سیستم آبیاری خطی یا لینیر . سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت . سیستم آبیاری قرقره ای یا گان.