فوریه 2020

روش های مختلف آبیاری آبفشان غلطان، قرقره ای، دوار و خطی

  • از
روش های مختلف آبیاری آبفشان غلطان، قرقره ای، دوار و خطی توسط آبوی 1-1- روش آبیاری بارانی آبفشان غلطان (ویل موو) آبفشان غلطان دستگاهی است… ادامه »روش های مختلف آبیاری آبفشان غلطان، قرقره ای، دوار و خطی