آیین نامه کارآموزی

دستورالعمل انجام کارآموزی دانشجویان در شرکت دانش بنیان تراشه سبز ابریشم
مقدمه:
هدف اصلی از تدوین این دستورالعمل و پیاده‌سازی آن ایجاد و افزایش مهارت تخصصی و نیز بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرداهداف شرکت و ایجاد زمینه کسب تجربه علمی و عملی برای دانشجویان است.
ماده ۱- اهداف
با توجه به هدف کلان مذکور در مقدمه این آیین نامه، اهداف میانی زیر برای تحقق هدف اصلی تبیین می شود:
۱-۱- زمینه سازی برای شکوفا شدن استعدادهای علمی و فنی دانشجویان خلاق و نوآور
۱-۲- ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های فناورانه
۱-۳- ارتقای سطح کمی و کیفی کارآموزی با هدف غنا بخشیدن به فعالیت عملی کارآموزان
۱-۴- ایجاد فرصت برای شناسایی و جذب نیروهای دانشجویی کارآمد پس از فراغت از تحصیل
ماده ۲- شرایط لازم برای پذیرش کارآموز:
۲-۱- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان متقاضی
۲-۲- اعلام آمادگی بخش های مختلف شرکت برای پذیرش کارآموز با توجه به شرح وظایف محوله
۲-۳- تایید واحد بکارگیرنده مبنی بر کارپذیر بودن دانشجو برای واگذاری امور
۲-۴- داشتن صلاحیت های عمومی و آموزشی به تشخیص کارشناسان شرکت

تبصره ۱: کلیه دانشجویان پذیرش شده به عنوان کارآموز در شرکت خدمات ارایه می نمایند و به هیچ عنوان تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و به هیچ وجه شرکت تعهدی در قبال استخدام آنان نداشته و ندارد.
تبصره ۲: کلیه حقوق ثبتی و مالکیت معنوی پروژه ها تماما در اختیار شرکت بوده و به هیچ وجه انجام وظایف محوله حقی برای کارآموز ایجاد نمی کند.

ماده ۳- مقررات انضباطی
کارآموز ملزم به رعایت موارد ذیل است:
۳-۱- رعایت دقیق کلیه مقررات و قوانین و ضوابط تعرف شده در شرکت
۳-۲- حضور مرتب در محل کارآموزی طبق مقررات و دستورالعمل های شرکت
۳-۳- حل مسائل و مشکلات خود فقط از طریق ناظر کارآموزی تعیین شده در شرکت
۳-۴- خودداری از هر گونه اقدام مستقیم نسبت به اصلاح و یا تغییر در روال جاری و فرآیندهای شرکت
۳-۵- حفظ اطلاعات محرمانه در محل کار و پروژه های شرکت