مقالات

مقالات

گروه تحقیق و توسعه شرکت تراشه سبز ابریشم سعی در نوشتن و جمع آوری مقالات در حوزه آبیاری قطره ای و دستگاه هوشمند کنترل آبیاری (AbWI) و اراِِئه آن به مشتریان عزیز می باشد.

 وهمچنین آماده دریافت مقالات شما و ارائه آن به دیگر بازدید کنندگان می باشد.

روش آبیاری بارانی آبفشان غلطان . روش آبیاری بارانی آبفشان قرقره ای .روش آبیاری بارانی آبفشان دوار . روش آبیاری بارانی آبفشان خطی.

آرایش یک ردیفه موضعی . آرایش دو ردیفه موضعی . آرایش لوپ یا حلقه ای . نواری. بالبر . قطره ای زیر سطحی . تراوا . قطره ای سفالی یا کوزه ای . مه پاش. میکرو جت

قسمت های مختلف سیستم آبیاری موضعی . سیستم کنترل مرکزی و فیلتراسیون . اجرای مجموعه خطوط لوله در آبیاری موضعی . لوله های اصلی و نیمه اصلی . قطره چکان ها یا گسیلنده ها

لوله های دریچه دار در آبیاری ردیفی . کشت های ردیفی . مقایسه کارایی روش آبیاری سطحی با لوله های دریچه دار .لوله های پلی ایتلن دریچه دار

آبیاری تحت فشار. آبیاری بارانی . آبیاری قطره ای. توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار. مراحل اجرای طرح های آبیاری تحت فشار.دفترچه طرح

روش های آبیاری بارانی کلاسیک .روش آبیاری بارانی کلاسیک متحرک و نیمه متحرک . روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک. روش آبیاری بارانی کلاسیک کاملا ثابت.

مراحل طراحی آبیاری قطره ای . تعیین برنامه ریزی آبیاری . تعیین نیاز آبی روزانه گیاه . انتخاب قطره چکان ها .

انواع آبیاری های سطحی . آبياري قطره‌اي . آبیاری بارانی . آبياري باراني مكانيزه . آبياري باراني غیر مكانيزه . 

روش های مختلف آبیاری بارانی کلاسیک (غیر اتوماتیک) . کلاسیک کاملا متحرک . کلاسیک نیمه متحرک . کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک . کاملا ثابت .

لوله‌های سیستم آبیاری تحت فشار و ادوات آن . لوله گالوانیزه . لوله آلومینیوم AL . لوله پلیکا PVC . لوله آزبست . لوله پلی اتیلن HDPE

سیستم آبیاری تحت فشار بارانی و مکانیزه . مزایای آبیاری بارانی کلاسیک . سیستم آبیاری خطی یا لینیر . سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت . سیستم آبیاری قرقره ای یا گان.

تجهیزات آبیاری قطره ای . مراقبت و سرویس های لازم از دستگاه های آبیاری قطره ای در شروع و حین و بعد از فصل آبیاری .

مقالات : آرایش های سیستم  قطره ای. روش های آبیاری قطره ای. آرایش یک ردیفه. آرایش دو ردیفه . آرایش لوپ یا حلقه ای .نواری یا تیپ . بالبر

مقالات :نکته های آبیاری قطره ای نوار تیپ . نوار آبیاری . لوله نواری .سیستم آبیاری قطره ای . سیستم آبیاری قطره ای نواری . 

مقالات : محاسن سیستم آبیاری قطره‌ای . معایب سیستم آبیاری قطره‌ای . صرفه جویی در سیستم آبیاری قطره‌ای. گرفتگی قطره چکان‌ها . غیر یکنواختی 

 اهداف :  تحت فشار: اجزا تشكیل دهنده سیستم  قطره ای: اجزای پنجگانه اصلی سیستم  قطره ای : وسایل جانبی سیستم :ملاحظات طراحی و نصب لوله ها:عوامل موثر در طراحی سیستم  قطره ای: قطره‌چکان‌ها : 

 قطره چكان . طبقه بندی قطره چکان ها . قطره چكان های روزنه ای .قطره چكان با روزنه ثابت. قطره چكان با روزنه قابل تنظیم . قطره چكان با روزنه متغییر خودكار . وظایف قطره چکان ها:

 

مزایا و بخش های مرکزی و اصلی سیستم قطره ای . کنترل مرکزی سیستم . شبکه ی توزیع و آبرسانی .قطره چكان. دستگاه هوشمند کنترل . آبوی. Abwi

   آدرس : استان سمنان ،شهرستان گرمسار ،کیلومتر 1 جاده سمنان،خیابان دانش بنیان ،پارک علم وفن آوری سمنان مرکز رشد گرمسار

مقاله موز