نمایش عکس های دستگاه کنترل هوشمند سیستم آبیاری قطره ای

سایر مقالات

   آدرس : استان سمنان ،شهرستان گرمسار ،کیلومتر 1 جاده سمنان،خیابان دانش بنیان ،پارک علم وفن آوری سمنان مرکز رشد گرمسار