۱۰ کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام داد

  • از

نکاتی در مورد آبیاری قطره ای نوار تیپ

توسط آبوی

۱۰ کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام داد

مقدمه:

نگاهی به تاریخ آبیاری در جهان نشان می دهد که در سال های اخیر روش های متعددی در زمینه سیستم آبیاری کشاورزی ابداع شده است. کمبود آب، وضعیت نامناسب آب وهوا، پستی وبلندی زمین، کیفیت نامطلوب آب و عدم دسترسی به نیروی کارگر از جمله عواملی هستند که در پیدایش این روش ها موثر بوده اند. از روش های جدید سیستم آبیاری و نوار تیپ که به سرعت در کشورهای مختلف رو به گسترش است، روش سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ است.
سیستم آبیاری قطره ای به کلیه روش هایی گفته می شود که در آن ها، آب به مقدار کم و حدود یک تا ده لیتر در ساعت به آرامی در نزدیک گیاه ریخته می شود. به همین دلیل این سیستم آبیاری با استفاده از نوار تیپ  ((حجم کم)) نامیده می شود. سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ شیوه ای است که در آن، آب مورد نیاز به جای آن که برای سطح زیر کشت تامین گردد برای هر بوته یا درخت بطور جداگانه محاسبه و در اختیار آن قرار داده می شود.

نوار آبیاری تیپ: 

لوله نواری تیپ ، دریپر سرخودی است كه به سادگی و به سرعت نصب می‌گردد. و از كارایی برخوردار می‌باشد. این لوله تیپ  به گونه‌ای طراحی شده است .كه ((1- روزنه‌های ورودی آب، 2- لوله زیگزاكی كناری، 3- دریپر)). یك واحد منسجم را تشكیل می‌دهند. آب از روبالایی زنه‌های ورودی آب به داخل لوله زیگزاكی كه برای پایین آوردن فشار خروجی آب پیش بینی شده است هدایت می‌شود.
این روزنه‌ها خود به صورت یك صافی عمل كرده و از ورود ذرات معلق احتمالی موجود در آب به مجرای زیگزاك جلوگیری می‌نماید. یعنی در عمل هر قطره چكان بطور جداگانه دارای یك فیلتر و یك مجرای پایین آورنده فشار بوده .كه به صورت مستقل عمل كرده و در فشار مشخص، دبی خروجی آن ثابت می‌باشد.
نوارهای آبیاری تیپ یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش‌های سیستم آبیاری قطره ای می‌باشند. زیرا عدم کارکرد درست این محصولات باعث وارد آمدن خسارات فراوانی به گیاهان و کشاورزان می‌شوند. نگهداری، حمل و نقل. انبارداری و نصب و محافظت از این نوارها بسیار مهم می‌باشد. این نوارها به خاطر ضخامت و قطر کم منافذ خروجی آبشان نسبت به فشارها و تنش های محیطی همچون کشیدگی در موقع حمل و یا نصب، اشیا برنده و نور آفتاب بسیار حساس می‌باشند. بنابراین رعایت نکات ذیل باعث عملکرد و افزایش طول عمر آنها می‌شود.

۱۰ کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام داد:

⦁ از آب های خیلی سخت و شور استفاده نکنید:

اصولا از سیستم آبیاری قطره ای نوار تیپ  نباید در مزارعی که دارای آب های خیلی سخت و شور هستند استفاده کرد. در صورت اجبار، لازم است قبل از طراحی و نصب نوار، آزمایش کامل آب صورت گرفته تا در طراحی شبکه روش های پیشگیری کننده از انسداد پیش بینی شود.

⦁ مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب باشید:

در مورد آب های دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه فیلتراسیون آبیاری به گونه ای باشد .که ذرات بیشتر از ۱۰۰ میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند. در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتر از ۱۰۰ میکرون هستند (که معمولا با فیلترهای متداول توصیه نمی شوند)، احداث استخر ترسیب و یا هر از چندگاهی شستشوی شبکه با آب کاملا تصفیه شده الزامی است.

⦁ زاویه دار کردن نوار، ممنوع:

ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار آبیاری تیپ نصب شده، باعث کاهش جریان آب می شود. این وضعیت به خصوص در ابتدای خطوط و حد فاصل اتصال نوار به لوله های ۱۶ میلی متری و یا در نقاط پاره شده ای که مجدداً ترمیم شده. بیشتر مشاهده می شود که باید کنترل و رفع نقص شوند.
⦁ نوار تیپ را بر روی شیب‌های بالای ۲ درصد نصب نکنید:
از نصب نوار آبیاری تیپ بر روی شیب‌های زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی. نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله اولاً باعث عدم یکنواختی توزیع و پخش آب در طول نوار آبیاری می شود و ثانیاً در زمان غیر فعال بودن شبکه، ممکن است مکش معکوس ایجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکیده شود.

بنابراین چنانچه مجبور به نصب نوار در روی اراضی با شیب بیش از ۲% باشد. ترجیحاً بایستی نوار بر روی خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب نوار در زیر خاک، حتما باید تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد.

⦁ نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید:

در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری، چنانچه نیاز آبی گیاه کم برآورد گردد، ریشه گیاه جهت رسیدن به آب، به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد. بنابراین همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.

⦁ در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید:

پس از خاتمه عملیات تزریق کود و سموم در شبکه آبیاری، سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده‌ی مواد تزریق شده بوسیله آب خالص کاملا حل و دفع گردد.

⦁ مواظب فشار آب باشید:

فشار آب کاری ایده‌آل جهت بهره برداری از نوارهای آبیاری تیپ، ۰.۶ اتمسفر می‌باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل . آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می‌نماید. حداقل فشار کاری ۰.۴ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوار آبیاری تیپ می‌باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری بایستی در محدوده تعریف شده باشد.

⦁ اشیا نوک تیز دشمن خطرناک نوار تیپ:

برای کنترل علف های هرز توصیه می‌شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجین کار از کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده ننمایند.

⦁ نوار تیپ را در پایان فصل کشت به حال خود رها نکنید:

پس از پایان دوره بهره برداری، بایستی نوارهای تیپ از سطح مزرعه جمع آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.

⦁ در پایان کار نوار را از زیر خاک خشک جمع نکنید:

چنانچه نوار آبیاری تیپ در زیر خاک نصب شده باشد، بهتر است برای سهولت در جمع آوری نوار. مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.

نکته:

پهن کردن نوارهای آبیاری در طول های کوتاه، سبب افزایش هزینه طرح به واسطه افزایش تعداد اتصالات و افزایش متراژ لوله‌های آبده می‌گردد. پهن کردن نوارهای آبیاری در طول‌های زیاد نیز سبب کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش عملکرد محصول می‌شود.

   آدرس : استان سمنان ،شهرستان گرمسار ،کیلومتر 1 جاده سمنان،خیابان دانش بنیان ،پارک علم وفن آوری سمنان مرکز رشد گرمسار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *